Waterdoorlatende fundering voor zware belasting – opbouw met grasgroei

Een waterdoorlatende bestrating heeft een aangepaste, stabiele en waterdoorlatende onderbouw nodig. Dit is belangrijk om verzakkingen te vermijden en om het gras voldoende doorwortelbare ruimte te geven. De onderbouw voor een waterpasserende of waterdoorlatende verharding bestaat dan ook uit twee lagen: een funderingslaag en een legbed of straatlaag. De dikte van de fundering dient aangepast te zijn aan de te verwachten verkeersbelasting: tussen ca 20 cm (lichte verkeersbelasting) en ca 50 cm (zware verkeersbelasting). Voor een toepassing geschikt voor zwaardere verkeersbelasting en dus ook voor openbare en industriële toepassingen, dient de draagkracht van de fundering minimaal 110 Mpa te bedragen (conform Standaardbestek SB 250). Een natte of weinig doorlatende ondergrond? Voorzie dan voldoende drainage. 

Doen

 • Gebruik een klassiek funderingsmateriaal voor waterdoorlatende verhardingen. Bijvoorbeeld: gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm, met een beperkt gehalte aan fijne delen (max 3% <0,063 mm en max 25% <2 mm).
 • Het legbed of straatlaag heeft een dikte van 3-5 cm. Dit legbedsubstraat 0/8 mm voor de straatlaag is samengesteld uit kalksteengranulaat 0/6,3 mm en lava 2/8 mm, eventueel aangevuld met compost en teelaarde ter bevordering van de grasgroei.
 • Beperk de hoeveelheid teelaarde en compost in dit mengsel in geval van zwaardere verkeersbelasting, een overmaat zal immers een ongunstige invloed hebben op de stabiliteit.
 • Houd rekening met de dikte van de klinker of tegel om de exacte dikte van de legbedlaag te bepalen.
 • Na het plaatsen van de grasbetontegels vul je de openingen gevuld met een uitgebalanceerd grasbetonmengsel van teelaarde, compost, lava 2/8 mm en een speciaal graszaadmengsel en eventuele voedingsstoffen.
 • Voor de stabiliteit van de grasbetontegels bij frequentere en zwaardere verkeersbelasting, is de aanwezigheid van een grovere korrelmaat zoals lava 2/8 mm in dit mengsel onontbeerlijk. Deze korrel zorgt namelijk  voor het opspieën van de verbindingsnokken bij bepaalde soorten ineenhakende grasbetontegels zoals bijvoorbeeld de Greenstone en aanverwanten.
 • Trek het substraat af op de bovenzijde van de grastegel en druk het lichtjes aan. Besproei overvloedig met water.
 • Na bewatering zal dit substraat na een aantal dagen gezakt zijn en dient dit nagevuld te worden tot ongeveer 1 cm onder het grasbetonoppervlak. Zo wordt de graswortel beschermd tegen beschadiging door verkeersbelasting.

Niet doen

 • Druk het substraat niet aan.
 • Voorkom overdikte bij de plaatsing.

Onze tip!

 • In de handel vind je kant-en-klare mengsels voor de onderbouw en opvulling van grasbetontegels.
 • Bekijk deze film over waterdoorlatende betonoplossingen. 

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 01-02-2019