Plaatsing verkeersdrempels

De prefab verkeersdrempels van Ebema_Living City combineren duurzaamheid, esthetiek en verkeersveiligheid. Ze zijn verkrijgbaar in 14 formaten en 2 types: sinusoïdaal en trapezoïdaal. Je kunt de verkeersdrempels plaatsen bij elke weersomstandigheid - van regen tot hitte. De prefab verkeersdrempels van Ebema zijn in de sector gekend voor de talrijke voordelen. Ze worden dan ook geproduceerd en behandeld met de grootste zorg en volgens alle geldende voorschriften.

Door onze jarenlange ervaring met de plaatsing van onze prefab verkeersdrempels hebben we geleerd dat er slechts 1 correcte manier is voor het plaatsen van deze drempels: het ondergieten van de drempels met zelfverdichtend beton. Elke andere manier van plaatsing (op zand, stabilisé, mortel…) kan aanleiding geven tot de verzakking of verplaatsing van de drempel en dit zorgt op termijn onvermijdelijk voor beschadigingen.

Besteed steeds voldoende aandacht aan een correcte plaatsing van de Ebema verkeersdrempels. Volg hierbij nauwkeurig de plaatsingsvoorschriften.

Voorbereiding

Alles begint met de juiste fundering.

 • Maak de ondergrond gebruiksklaar. Voorkom dat er hemelwater blijft staan. Zorg daarom voor voldoende waterafvoer.
 • Plaats blokken op de klaargemaakte ondergrond. Zorg hierbij voor 20 cm afstand tussen de ondergrond en de vlakke onderkant van de verkeersdrempel.

Plaatsing

 • Plaats de drempel op deze blokken. Takel de drempel met de hijshaken.
 • Hecht de verankeringspunten aan de ankergaten onderaan de verkeersdrempel.
 • Opgelet! Positioneer de verkeersdrempel altijd waterpas ten opzichte van de aansluitende rijweg. Zo ligt hij in de juiste hellingshoek.
 • Plaats de volgende verkeersdrempel naast de vorige. Zodat hij aansluit met een voeg van 1 centimeter.
 • Giet ten slotte de geplaatste verkeersdrempels aan met zelfnivellerend beton. De vulling moet gebeuren tot op 4 centimeter van het laagste bovenvlak.

Uitharden

 • Laat het beton minimaal 2 dagen uitharden.
 • Reinig daarna de voegen met perslucht. Vul ze volledig met een elastische en goed klevende voegvullingsmassa.

Niet doen

 • Het is verboden om met een trillende wals over de verkeersdrempels te rijden. Dit is niet nodig en veroorzaakt onherstelbare schade aan de verkeersdrempel.

Na 7 dagen zijn de Ebema_Living City verkeersdrempels klaar voor gebruik.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

De plaatsing met eigen ogen zien? Bekijk het filmpje.

Voordelen bij “ondergieten” van verkeersdrempels (1):

 • Het bovenvlak van de fundering volgt de vorm van het onderste gedeelte van de verkeersdrempel
 • Geheel straatlaag-fundering is erosiebestendig
 • Elementen zijn in de fundering verankerd
 • De fundering heeft een toereikende sterkte en zorgt voor een goede lastenverdeling
 • De voegbodem is stabiel
 • Elementen en straatlaag zijn gemakkelijk volgens vereist profiel aan te brengen
 • Fundering en straatlaag kunnen snel worden aangebracht
 • Weinig arbeidsintensief
 • Snelle ingebruikneming

De meest voorkomende gebreken bij niet correcte plaatsing van verkeersdrempel (2):

 1. Horizontale verschuiving van de verkeersdrempels
 2. Kantelen van de verkeersdrempels
 3. Loskomen van de voegvulling
 4. Loskomen van de verkeersdrempels
 5. Scheurvorming in de verkeersdrempels
 6. Openen van de voegen
 7. Afbrokkeling van de verkeersdrempels
(1) Voordelen overgenomen uit de lezing van Pierre-Paul Brichant van het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw: “Verkeersplateaus en –drempels met geprefabriceerde betonelementen”
(2) Te voorkomen gebreken overgenomen uit de lezing van Pierre-Paul Brichant van het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw: “Verkeersplateaus en –drempels met geprefabriceerde betonelementen”

Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

Versie 05-04-2019