Dikte

Kleur

Carbon

Carbon

Grijs

Grijs

Als fabrikant hebben wij geen verkoopprijzen voor particulieren. Daarvoor kun je contact opnemen met je plaatser of een verdeler/bouwhandel. Andere kleuren en formaten kunnen vanaf 300m² op maat geproduceerd worden

Gelieve daarvoor ons verkoopteam te contacteren +32 89 61 00 62

Plaatsing Greenstone-Seamstone

De Seamstone betonstraatsteen en de Greenstone Eco Solutions kunnen door hun gelijke formaten (25x25x10 cm en 25x12,5x10 cm) uitstekend gecombineerd worden. Dat maakt veel patronen en creativiteit mogelijk. Je creëert ook makkelijk begaanbare paden in een waterdoorlatende verharding of een harmonieuze overgang van verharding naar groen.

De waterpasserende Greenstone modellen hebben een waterdoorlatende voegopening van 18% (model 25x25x10 cm) en 20% (model 25x12.5x10 cm). De waterdoorlatendheid van beide types Seamstone (25x12,5x10cm en 25x25x10cm) bedraagt door de ineengrijpende nokken 0%.

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSV Hemelwater 2013) bepaalt dat voor nieuw aangelegde verharde oppervlakken vanaf >40m² speciale maatregelen moeten genomen worden om hemelwater ter plaatse te laten infiltreren. Dat betekent in de praktijk dat een waterpasserende verharding een voegopening van gemiddeld 10% van de oppervlakte dient te bevatten.

Bij een combinatie van de Greenstone en de Seamstone mag maximaal 40% van de verharding bestaan uit de Seamstone om zo een waterdoorlatende verharding te creëren met minimum 10% voegopening. De ineengrijpende nokken zorgen ervoor dat de Seamstone ook kan gebruikt worden als een milieuvriendelijke onkruidwerende verharding, dit in combinatie met de juiste voegvulling.

Het is belangrijk om de plaatsing correct uit te voeren. Lees onderstaande plaatsingsvoorschriften daarom aandachtig.

 

  Combinatieconcept
  Combinatiemogelijkheden met Seamstone, Greenstone en Grasslines Small

  Het algemene werkingsprincipe van een waterdoorlatende verharding met waterpasserende stenen

  1. Het hemelwater sijpelt via de voegen van de waterpasserende tegels door de straatlaag naar de fundering.
  2. De verharding laat op deze manier het hemelwater infiltreren en voorkomt zo afstroming aan het oppervlak.
  3. Het hemelwater wordt in de eerste plaats in de fundering gebufferd
  4. Doorheen de fundering infiltreert het hemelwater in de bodem, afhankelijk van hoe doorlatend deze is.
  5. Het hemelwater dat onvoldoende of niet in de bodem infiltreert, wordt best via een knijpleiding vertraagd afgevoerd naar nabijgelegen bufferbekkens, sloten of infiltratiesystemen of naar het rioleringsstelsel.

  Voorbereiding

  Vervuiling

  • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Let op: Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken. Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken van voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
  • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan onze materialen. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
  • Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en borstelen. Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de al geplaatste bestrating.

  Kantopsluiting

  • Plaats een boordsteen om te voorkomen dat de tegels zijdelings verschuiven.
  • Hou je de boordsteen liever onzichtbaar? Zet dan de boordsteen maximaal 3 cm dieper in de grond. Zo komt de bovenzijde van de boordsteen onder de bovenzijde van de tegels.
  • De kantopsluiting rust altijd op een bed van mager beton (zand, fijn grind of steenslag en 150 à 200 kg cement per m³, klasse 32.5). Het beton stut de kantopsluiting zijdelings.
  • Plaats een voorlopige rij tegels om de juiste afstand te bepalen tussen de twee kantopsluitingen.

  Plaatsing

  • Bij een waterdoorlatende verharding dient de voegopening minimum 10% van de totale oppervlakte van de verharding te beslaan.
  • De Greenstone modellen hebben respectievelijk een waterdoorlatend voegpercentage van 18% (25x25x10 cm) en 20% (halve 25x12.5x10 cm).
  • De waterdoorlatendheid van beide types Seamstone (25x12,5x10cm en 25x25x10cm) bedraagt door de ineengrijpende nokken 0%.
  • De Seamstone en de Greenstone kunnen door hun gelijke formaten (25x25x10 cm en 25x12,5x10 cm) onderling gecombineerd worden. Dat maakt veel patronen en creativiteit mogelijk.
  • Bij een combinatie van de Greenstone en de Seamstone mag maximaal 40% van de verharding bestaan uit de Seamstone om zo een waterdoorlatende verharding te creëren met minimum 10% voegopening.
  • Het is bij de plaatsing van de Seamstone belangrijk om de oriëntatie van de nokken correct toe te passen om een juist en rechtlijnig voegenpatroon te creëren. Eén hoek van de Seamstone heeft een dikke omlopende kwartcirkel-nok op de hoek die steeds in dezelfde richting dient geplaatst te worden. Zie ook de tekening hieronder.
  • Bij combinaties met de Greenstone dient de dikkere hoeknok van de Seamstone steeds in dezelfde richting te liggen als de 2 brede hoeknokken van de Greenstone 25x25x10 cm.
  • Plaats je enkel de Greenstone? Plaats deze dan bij voorkeur met een mechanische klem. Voor elk type grasbetontegel in het Ebema-gamma bestaat er een aangepaste klem. Meer info vind je via een bedrijf als Knikmops of in onze folder over hulpmiddelen bij plaatsing.
  • Berijd de verharde oppervlakte niet zolang de voegen nog niet gevuld zijn.
  • Trek de tegels manueel nog wat bij zodat ze goed tegen elkaar liggen.
  Oriëntatie nokken van Seamstone en Greenstone
  Oriëntatie nokken van Seamstone en Greenstone

  Afwerking voor waterdoorlatende toepassing

  • De Greenstone heeft een netto voegbreedte van 40 mm, de voegbreedte van de Seamstone bedraagt 5 mm.
  • Vul deze voegen voor een waterdoorlatende toepassing op met een geschikt voegmateriaal, bijv. een zuivere gebroken steenslag 1/3 of 2/5 of 2/8 mm. Het voegmateriaal bepaalt mee de kleur en het uitzicht van het geheel. Het zorgt ook voor de sterkte en de stabiliteit van de verharding bij belasting omdat de in elkaar hakende nokken door de steenslag extra worden gestabiliseerd.
  • De voegen van de Greenstone kunnen als grasvoeg gevuld worden met een aangepast grasbetontegelmengsel. Dit mengsel bevat naast stabiliserend en vochtregulerende lava 2/8 mm, ook compost, teelaarde en graszaad voor een goede grasgroei.
  • Zowel de gebroken steenslag als het grasbetontegelmengsel worden in verschillende fases in de openingen aangebracht en naverdicht tot een voldoende stabiele voegvulling wordt gerealiseerd. Zorg ervoor dat het voegmateriaal na enkele dagen/weken nagevuld wordt zodat uiteindelijk een stabiele eindhoogte bereikt wordt +- 2 mm onder het betonoppervlak. Bij grasbetontegelmengsels is dit belangrijk om het gras en de graswortels te beschermen tegen de verkeersbelasting.

  Afwerking voor onkruidwerende toepassing met Seamstone

  • Door de ineengrijpende nokken met een breedte van 6mm is de Seamstone geschikt als onkruidwerende verharding, na opvulling van de voegen met een geschikte voegmortel.
  • Dit zorgt voor een milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Zonder de inzet van chemische producten en zonder arbeidsintensieve en weerkerende methodes als borstelen, stomen en branden.
  • Door de hoge positionering van de nokken is er een minieme voegdiepte van 3cm. Dat betekent een besparing vanwege het beperkte volume aan voegvulling.
  • Vul de voegen met een geschikte epoxy voegmortel of krimparme voegmortel, steeds af te stemmen op de te verwachten verkeersbelasting.

  Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

  Tips voor onderhoud en reiniging.

  Aandachtspunten - Controle van levering

  • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
  • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen contact op met uw leverancier.
  • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
  • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid 5% meer, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
  • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht.
  • Beton is een in de tijd kleurvast materiaal waarbij onder invloed van zonlicht en (zure) regen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar zullen verzachten tot een mooie en stabiele kleur. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie volgende punt : Uitbloei).
  • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Ebema_Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
  • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

  Uitbloei

  • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.

  Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

  Versie13-05-2019

  Onderhoud en reiniging

  Uw betonproducten worden dag en nacht blootgesteld aan regen, wind en koude. Regelmatig onderhoud voorkomt hardnekkige problemen, zoals mosvorming en groene afzettingen. Maar hoe maak je je betonproducten schoon zonder ze te beschadigen? Met deze onderhoudstips geef je mos, onkruid en vlekken geen kans en geniet je jarenlang van een verzorgde afwerking.

  Algemeen onderhoud

  Doen
  • Borstel je producten regelmatig af.
  • Spoel ze af en toe met zuiver water.
  • Na een grondige schoonmaakbeurt kan je een bestrating opnieuw inzanden.
  Niet doen
  • Gebruik geen hogedrukreiniger. Het afspuiten onder hoge druk beschadigt het oppervlak van de betonproducten. Gevolg? De bestrating wordt poreuzer en ruwer, waardoor mossen en algen sneller een kans krijgen.
  Onze tip
  • Laat het oppervlak regelmatig door een vakman reinigen. Hij gebruikt een speciale borstel en uitsluitend water, geen chemicaliën. Meer informatie vind je bij een bedrijf zoals Terrazza.

  Kalkuitbloei

  Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, en dergelijke. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.

  Doen
  • Je hoeft niets te doen, want kalkuitbloei verdwijnt vanzelf door neerslag en de ingebruikname van de bestrating. De witte, grijze of bruine uitslag is een natuurlijk fenomeen en heeft geen invloed op de kwaliteit van uw product. Kalkuitbloei is dus geen reden voor klachten.
  Niet doen
  • Gebruik geen zuurhoudende producten om kalkuitbloei te bestrijden. Zij tasten het oppervlak van Cassaia, Carreau en Smooth aan. Rockstone is beter bestand tegen zuren, maar ook hier is een test voor gebruik aangewezen.

  Groene aanslag

  Alle producten zijn onderhevig aan groene aanslag, ook beton. Koude, vocht, schaduw, weinig direct zonlicht en de nabijheid van bomen en planten kunnen een invloed hebben op je verharding en kunnen groene aanslag veroorzaken.

  Doen
  • Algen en mos op een vochtig oppervlak veroorzaken een groene aanslag. Je verwijdert de aanslag eenvoudig door 2 tot 3 keer per jaar de bestrating te spoelen met een speciaal product. Volg de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig op.
  Let op
  • Bij de bouwhandelaar vind je producten die algen en mos verwijderen en nieuwe algengroei afremmen: HG groenaanslagreiniger, Lithofin, Berdy, Biomix, … Doe altijd een test op een minder zichtbare plaats.

  Vorst

  Doen
  • U hoeft niets te doen, want alle bestratingsproducten van Ebema zijn bestand tegen vorst en vriesweer. Let op met het gebruik van dooizout: de Smooth-collectie is hier niet tegen bestand.
  Niet doen
  • Laat nooit hoopjes dooizout liggen. Het opgehoopte zout kan het oppervlak van de bestrating aantasten.

  Verwijderen van vlekken

  Doen
  • Gebruik het juiste reinigingsproduct voor de juiste vlek. In het schema hieronder adviseren we je een aantal producten.

  Te gebruiken producten

  Stof en normale vervuiling

  Neutrale zeep, water, afborstelen en opnieuw inborstelen met zand

  Olievlekken (*)

  Lösefix van Lithofin, HG Super remover, Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel

  Vetvlekken (*)

  Lösefix van Lithofin, HG olievlekken, Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel

  Groene aanslag

  HG Groene aanslagreiniger, Techniseal mosverwijderaar, Zeptreet 100, Greenaway (Van Meerbeek) of een verdunde javeloplossing

  Roestvlekken

  HG roest e.a. oxidatie (vlekken) verwijderaar, Techniseal roestverwijderaar, Lithofin ROSTEX

  Hardnekkige vlekken (verf, teer, bandensporen en kauwgom)

  Techniseal afbijtmiddel, HG olie- en vetvlekken

  Kalkuitbloei, cementsluier (*) (**)

  Lithofin Mn Cementsluierverwijderaar, Lithofin Mn Muro of een verdunde zoutzuuroplossing

  Leem- en tuinvuilvlekken, plantenvlekken, algemene oppervlaktevervuiling

  Lithofin Mn-buitenhuisreiniger

  (*) Deze producten kunnen de beschermende impregnering aantasten en mag je niet gebruiken op de Smooth materialen.

  (**) De meeste van deze producten kunnen het uitzicht van je bestrating veranderen.

  Onze tip

  Doe altijd een test op een minder zichtbare plaats. Twijfel je nog? Vraag dan meer informatie bij je leverancier:

  Nuttige links

  www.tegeldokter.be

  www.techniseal.com

  www.hg.eu

   

  Versie 01-02-2019